La Divina Tragedia

La Divina Tragedia

Del 4 al 23 Setembre 2018


L'artista planteja aquesta exposició com una galeria de retrats d'un palau, en la qual quan hi camines, alguns mouen els ulls, t'espien, estan vius. Un passadís llarg, amb retrats enfrontats, amb la decisió conscient de triar la mateixa mida per a tots, però diferents maneres d'expressar-se: obra 2D, collage, obra 3D (Tribuix). Antonio Rincón té la intenció de fer sentir aquest procés de la descoberta de la tercera dimensió en la seva obra, de fer partícep a l'espectador de la seva experiència.