Passages Through Stillness

Passages Through Stillness

Del 15 Març al 6 Maig 2018


Passages trhough Stillness és una exposició de Robert Berlin formada per fotografies realitzades en un viatge al Japó. Una mostra que vol evocar l’espectador principalment a la contemplació del silenci; una pràctica molt lligada a la cultura oriental i a la filosofia del Sintoísme.

L’artista capta el moviment de manera subtil, creant imatges on el color i la forma aconsegueixen donar un estil pictòric a l’obra i on la fugacitat apareix en les composicions per contraposar el Japó tradicional amb aquell més contemporani. 

Una exposició que, tal i com diu el títol, convida a la reflexió i comprensió d’una visió molt íntima sobre el concepte de tranquil·litat i quietud.